Tydeeh

't Is het idee dat telt!

Wat is een jeugdhuis?

Jeugdhuizen zijn er in alle maten en gewichten, in alle geuren en kleuren. Groot of klein, chaotisch of gestructureerd, in het dorp of in de stad, met of zonder beroepskracht, enzovoort. In Vlaanderen zijn er jeugdhuizen, maar ook jongeren(ontmoetings)centra, jeugdcentra, jeugdclubs … Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat. Wat ze echter allemaal gemeen hebben, is dat ze van, voor en door jongeren zijn. De rode draad doorheen deze verschillende werkingen is de jeugdhuismethodiek. 

De jeugdhuismethodiek is een manier van denken en doen. Ze geeft een visie weer, die zegt wat het jeugdhuisideaal is. Maar elk jeugdhuis maakt daarin eigen keuzes, die afgestemd zijn op de eigen werking, op de leden, op wat jongeren willen, op de buurt … De jeugdhuismethodiek is nooit ‘af’ en mag met een kritische blik bekeken worden. Het is geen regel die aan jeugdhuizen opgelegd wordt, maar eerder een richtingaanwijzer die mogelijke routes aangeeft. 

 

Van jongeren zelf

De jeugdhuismethodiek vertrekt vanuit de basis van jeugdhuiswerk: jongeren die in hun vrije tijd samenkomen. Ze organiseren hun tijd rond thema’s en activiteiten die hun eigenheid weerspiegelen. Jeugdhuiswerk is van jongeren zelf, door en voor hen gedaan. Het draait om netwerken, rond de toog en veel verder. 

 

Experimenteerruimte

Jeugdhuiswerk is groepswerk, waarbij de diversiteit onder de jongeren als een meerwaarde wordt beschouwd. Een jeugdhuis is een open huis, waar onderlinge verschillen ervoor zorgen dat jongeren van elkaar leren. Er worden grenzen verlegd, nieuwe mogelijkheden ontdekt. Het jeugdhuis is een plaats waar kan geëxperimenteerd worden, waar jongeren kunnen proberen, kunnen vallen, maar waar ze ook (nieuwe) kansen krijgen, mogen opstaan en herproberen. 

 

Sociale samenleving

Op die manier heeft jeugdhuiswerk een belangrijke pedagogische opdracht. Jonge mensen leren via hun engagement om te gaan met verantwoordelijkheid en met elkaar; het is een oefenterrein voor democratische besluitvorming. Ze verkennen er andere smaken, culturen en meningen; de perfecte basis voor een open, solidaire en sociale samenleving.

 

Grenzen verleggen

Jongeren worden in het jeugdhuis uitgedaagd voor zichzelf op te komen en zich te uiten, ze verleggen er hun grenzen. Het jeugdhuis is met andere woorden een context waarin jongeren al doende kunnen leren, zowel bewust als onbewust. Van zichzelf en van elkaar.

Partners Tydeeh

                

Ons Team

Gerlof Deridder
Jan Kestens
Liesbeth Ysermans
Patricia van Hoof
Kris Dirkx

Contact

4 + 6 =

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

I accept I decline Privacy Center